Wogema


WOGEMA  w dziedzinie budowy maszyn dla przemysłu przetwórczego  wdraża potencjał optymalizacyjny w wielu dziedzinach.
Z ponad 15-letnim  doświadczeniem w przemyśle cementowym i wydobywczym,  WOGEMA  wprowadzana na rynek innowacje produkty solidne, trwałe i ekonomiczne. 

Ścisła współpraca z silnym partnerem, grupą Christian Pfeiffer, nie tylko wykorzystuje synergię w knowhow procesów, 
ale realizuje wspólny cel: Optymalna wydajność we wszystkich obszarach.

WOGEMA i Christian Pfeiffer: Współpraca na rzecz PROCESÓW WYDAJNOŚCIOWYCH w górnictwie

Najlepsze wyniki aglomeracji dla różnych gałęzi przemysłu. Pomagamy naszym klientom w osiągnięciu znacznie bardziej efektywnych procesów aglomeracyjnych. Dzięki dostarczanym przez nas 
urządzeniom lub całym projektowanym przez nas liniom osiągamy najlepsze wyniki w wielu gałęziach przemysłu, prawie wszystkie higroskopijne materiały drobnoziarniste mogą być granulowane naszymi rozwiązaniami, od wapienia, proszku rudowego, nawozów, 
kredy i siarki po materiały organiczne.