Przesiewacz wibracyjny o ruchu okrężnym

Przesiewacze wibracyjne o ruchu okrężnym firmy August Müller do odsiewania żwiru, tłucznia, grysu, piasku i innych materiałów sypkich są produkowane jako 1-pokładowe, 2-pokładowe i 2,5 – pokładowe w długościach od 3 m do 6 m i o szerokościach od 1,2 m do 2 m.

Ściany boczne przesiewacza są wykonane ze specjalnej, uspokojonej (odtlenionej i odgazowanej) blachy. Ściany te na długości i przy rurach dźwigara resoru są wzmocnione profilami. Wymienna rama sita jest spawana i ześrubowana ze ścianami bocznymi i w zależności od wykonania tkaniny przesiewającej jest płaska lub wygięta w łuk w kierunku napięcia tkaniny. Dla ochrony wykładziny przesiewacza powierzchnie powłoki przesiewacza są pokryte profilowanymi gumami. Do szybkiej wymiany tkanin przesiewacza zastosowano, umocowane przy ścianach bocznych, niezbędne napinacze i uchwyty. Zastosowane wykładziny z drutu stalowego lub z tworzywa sztucznego umożliwiają odsiew uziarnienia do max. 300 mm liczonych wzdłużnie. Wał mimośrodowy jest zamontowany w rurze ochronnej na łożyskach baryłkowych o odpowiednich rozmiarach. Są one umieszczone w obudowach i uszczelnione uszczelnieniami labiryntowymi. Specjalne łożyska baryłkowe przesiewacza firmy August Müller są smarowane olejem lub smarem, przy czym zbiornik oleju znajduje się w rurze ochronnej wału. Stan oleju jest wskazywany w leżącym na zewnątrz przeźroczystym wężu. Niewyważenie jest regulowane poprzez dokładanie dodatkowych płytek niewyważenia. Napęd następuje przez przekładnię odboczkową i wał przegubowy Cardana. Przesiewacze firmy August Müller są przesuwane na śrubowych sprężynach naciskowych, które są osłonięte przez rurę ochronną. Na życzenie klienta przesiewacze mogą zostać wyposażone w szczelną osłonę przeciwpyłową.