Mag Turbowasher

Firma Müller & Co. Aufbereitungstechnik AG jest właścicielem żwirowni na terenie Szwajcarii i ze względu na silne zanieczyszczenie złoża gliną i materiałami ilastymi skonstruowała w 1989 roku własny specjalistyczny typ płuczki zwanej MAG TURBOWASHER.

Firma jest producentem unikalnych niszowych turbopłuczek o najwyższych parametrach czystości produktu finalnego stosowanych np. w kopalniach złota czy diamentów. Firma nie posiada konkurenta na rynku światowym. Turbopłuczki ze względu na swoją charakterystykę nie ulegają istotnemu zużyciu pod wpływem materiałów abrazyjnych.

Ze względu na nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, oraz niespotykaną dotąd przy innych tego typu produktach wydajności i efektywności, nastąpił duży wzrost zainteresowania klientów i w ślad za tym wzrost sprzedaży urządzeń. Turbopłuczka powstała na bazie empirycznych prób, popartych doświadczeniem i praktyką współpracowników firmy.

Urządzenie firmy Müller & Co. Aufbereitungstechnik AG pracuje między innymi w:
– żwirowniach w Stetten i Liechtensteinie,
– kopalniach odkrywkowych w Niemczech i we Francji,
– zakładach recyklingowych