Crush+Size

Crush + Size Technology produkuje kruszarki dwuwałowe na podstawie kilku własnych zgłoszeń patentowych. Szczególny nacisk położony jest na badania i dalszy rozwój geometrii walców kruszących w celu przeprowadzenia procesów kruszenia znacznie skuteczniej i efektywniej niż dotychczas znane na rynku. Przewaga technologiczna pomaga usprawnić istniejące procesy i zająć się nowymi działaniami.

TECHNOLOGIA

Technologia kruszenia
W przypadku kruszarki nacisk kładzie się na efektywną technologię kruszenia. Narzędzia kruszące są tak skonstruowane, że uzyskuje się ekonomiczny proces kruszenia. W zależności od zastosowania brane są pod uwagę następujące cechy:
– Zdefiniowana ostateczna wielkość ziarna z ograniczoną maksymalną wielkością ziarna.
– Sześcienny kształt ziarna
– Niska zawartość piasku i drobin
– Niskie koszty zużycia
– Łatwy w konserwacji system wymiany narzędzia

Technika napędowa
Technika zgniatania walców może pracować tak niezawodnie tylko wtedy, gdy napęd zapewni również niezbędny moment obrotowy. Dopasowane do odpowiednich wymagań systemy przekładni są specjalnie zaprojektowane dla wysokich obciążeń udarowych i uderzeniowych występujących w
procesie kruszenia. W połączeniu z odpowiednią techniką sprzęgła dostępna jest mocna, trwała i niezawodna jednostka napędowa.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Nieoczekiwane sytuacje nie są pożądane, ale występują wielokrotnie w procesie kruszenia. Mogą one być spowodowane przez niepożądane ciała obce i skutkować uszkodzeniem maszyny. Odpowiednie hydrauliczne lub mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem skutecznie chroni kruszarkę przed uszkodzeniem.

Solidność
Maszyny te przeznaczone są do procesów kruszenia o dużych obciążeniach udarowych. Obfite wymiarowanie wszystkich elementów jest niezbędną podstawą w pracach rozwojowych.

Automatyka
Kruszarka jest tylko tak potężna, jak stojący za nią system sterowania. Kruszarka pracuje na wysokim poziomie wydajności poprzez regulowane sterowanie silnikami. W połączeniu z hydrauliczną regulacją szczeliny i odwracaniem rolek, proces kruszenia może poradzić sobie w każdych
okolicznościach.

Łatwość konserwacji
Kruszarki są tak zaprojektowane, że konserwacja może być przeprowadzona w najkrótszym czasie przy niewielkim wysiłku.

Elastyczność
Dzięki połączeniu własnego doświadczenia, Crush + Size Technology jest w stanie indywidualnie odpowiedzieć na szeroki zakres wymagań klientów. Możliwe są zastosowania w przemyśle górniczym aż po różne zastosowania w recyklingu.

Jakość
Własny rozwój kruszarek i automatyki oraz wysoki zakres produkcji w zakładzie w Bergneustadt gwarantują niezmiennie wysoką jakość produktów
Crush + Size Technology. System zarządzania jakością jest certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 9001.

PRODUKTY