Stopniowy ruszt prętowy

Stopniowe ruszty prętowe firmy August Müller zamontowane w układzie wstępnego kruszenia są zbudowane według tej samej zasady , jak przesiewacze wibracyjne o ruchu okrężnym, lecz ze względu na większa nadawę są odpowiednio wzmocnione.