Zakład klaryfikowania wody ze statycznym dekanterem