Rewersyjna kruszarka udarowa – seria PTKS

Wyjątkowa w formie budowie i elastyczności zastosowania -Wyprodukowana w Niemczech.

Kruszarki udarowe serii PTKS są wykorzystywane jako rewersyjne kruszarki wtórne służące do
kruszenia często niechcianego nadziarna do stale ustalonej wielkości, bezpośrednio i za pomocą tylko
jednej kruszarki. Gwarantuje to czołowo umiejscowiony wlot materiału i na stałe zamontowana
okładzina dokruszająca, tak aby kruszenie następowało zarówno na całej powierzchni czołowej jak i
na ostrych krawędziach listew udarowych. Dzięki obracalnemu rotorowi, możliwości elastycznego
ustawienia mechanizmu udarowego i okładzinie dokruszającej kruszarka udarowa PTKS daje wiele
możliwości zastosowania jej dla różnych materiałów. Wielkość nadawy wynosi maks. 100 mm,
a wielkość produktu końcowego może być dowolnie regulowana do 1 mm .
W zależności od konfiguracji i wielkości nadawy możliwe jest osiągnięcie
wydajności do 120 t/h. Zakres zastosowania niniejszej maszyny obejmuje od kruszenie żwiru czy
piasku do recyklingu szkła. Semimobilne kruszarki udarowe są dodatkowo wyposażone w taśmę odprowadzającą,
sterowanie SPS i wymienialny wlot, co daje również możliwość zastosowania tych maszyn do prób bezpośrednio
u Klienta jako dodatkowy element w istniejących już liniach.
Wydajność aż do szczytowych granic

Seria produkcyjna kruszarek udarowych (PTK-100- 50, 100-67, 100-100 i 130-130) obejmuje szeroki
wachlarz możliwości ich zastosowania. Głownie niniejsze kruszarki udarowe są stosowane do
produkcja kruszywa i kruszonego piasku, jak również coraz częściej znajdują one zastosowanie w
przetwarzaniu asfaltu i w recyklingu szkła.

Wydajność: do 200 t/h
Moc: do 200 KW
Wielkość nadawy: do 100 mm

Wybierz akcenty kolorystyczne – Nasza linia kolorystyczna

Wybierz jeden z dwóch podstawowych kolorów, a także różne akcenty kolorystyczne i dopasuj je np.
do istniejącej już kruszarki wstępnej lub używanych kolorów firmowych. Nasz linia kolorystyczna
oferuje możliwość realizacji indywidualnych życzeń w najdrobniejszych szczegółach.

Różnorodne kombinacje – Mobilne zastosowanie
W celu łatwego i szybkiego zintegrowania PTKS z istniejącą już linią produkcyjną jak również lepszego
pokrycia różnych obszarów ich zastosowania, PTKS został rozszerzony o jednostkę napędową, taśmę
odprowadzającą i sterowanie SPS, co umożliwia autonomiczne wykorzystanie maszyny jako stację
kruszenia lub podłączenie jej do istniejącego już systemu sterowania.
Wszystkie komponenty są montowane na konstrukcji stalowej, dzięki czemu tworzą niezależną i
łatwo przenośną jednostkę. W ten sposób można zwiększyć mobilną produkcję swoich zakładów
przesiewających oraz zakładów kruszących jak również uzyskać lepszą jakości ziarna i dowolnie
ustawić wymaganą wielkość ziarna. Przy masie ok. 18 ton, semimobilne PTKS są bardzo odpornymi i
wytrzymałymi maszynami. Kompaktowa konstrukcja maszyny pozwala skrócić do minimum czasy ich ustawiania,
od prostego i szybkiego ładowania do użytkowania w bardzo ograniczonych przestrzennie obszarach.

Rozwiązania zorientowane na Klienta – Konstrukcja stacjonarna
Kruszenie w obiegu zamkniętym z nawrotem za pomocą przesiewaczy i kruszarek zwiększa koszty za
tonę i ogromnie obniża efektywność ekonomiczną stacji kruszących. Aby istniejące procesy
produkcyjne były bardziej ekonomiczne i efektywne, systemy kruszenia wtórnego są zintegrowane z
systemami stacjonarnymi. Zastosowanie PTKS zmniejsza koszty produkcji, zwiększając wydajność
godzinową. Jako kruszarka wtórna w obszarze obróbki stacjonarnej, PTKS oferuje wiele możliwych zastosowań i
może być zintegrowana z każdą linią produkcyjną za pomocą indywidualnie dostosowanej konstrukcji
konstrukcji stalowej. Każda PTKS jest dostosowywana i instalowana zgodnie z życzeniem Klienta
z uwzględnieniem istniejącej sytuacji. Firma Prall-Tec wspiera swoich Klientów włączenia maszyny w
istniejący proces produkcyjny, do montażu komponentów włącznie .

Prallmühle PT 130-130 und Prallmühle PTKS 100-67 from Prall Tec GmbH on Vimeo.