Kruszarki DRC


Konwencjonalna technologia kruszenia za pomocą kruszarki dwuwałowej nie może konkurować z alternatywnymi kruszarkami, takimi jak kruszarki szczękowe, kruszarki stożkowe czy kruszarki udarowe pod względem współczynnika zgniotu. Zmieniło się to z pomocą nowej technologii kruszenia. Procesowe zalety kruszarki dwuwałowej są dodatkowo zoptymalizowane w połączeniu ze znacznie zwiększonym stopniem rozdrobnienia, co może przynieść znaczące korzyści w procesie produkcyjnym jako bardziej efektywna alternatywa. W porównaniu do znanych na rynku rozwiązań kruszarek rolkowych, kruszarka DRC wyróżnia się wyższym współczynnikiem kruszenia i większą przepustowością.

JEDNA KRUSZARKA DLA WSZYSTKICH PRZYPADKÓW
W czasach rosnących cen energii coraz ważniejsza staje się optymalizacja energochłonnych operacji przetwarzania. Cały napęd kruszarki dwuwałowej DRC został zaprojektowany tak, aby osiągnąć wysoką wydajność bez poświęcania ważnych rezerw mocy. Blokady są automatycznie eliminowane przez inteligentny system sterowania napędem. Kruszarka dwuwalcowa jest skonstruowana w taki sposób, że możliwa jest praca rewersyjna walców z wyjątkowo wysokimi momentami rozruchowymi od momentu zatrzymania. Ciała obce, które nie mogą być zgniecione, są automatycznie uwalniane z komory kruszenia. Odbywa się to za pomocą hydraulicznej regulacji szczeliny, która w kilka sekund może otworzyć i zamknąć szczelinę zgniotu oraz przestawić ją w dowolne położenie. W połączeniu z ochroną przed przeciążeniem można w ten sposób skutecznie uniknąć kosztownych uszkodzeń maszyny.

Połączenie wszystkich wyżej wymienionych jednostek funkcjonalnych umożliwia operatorowi
sprostanie różnym wymaganiom wynikającym z różnych właściwości materiału wsadowego oraz
zapewnienie nieprzerwanych czasów produkcji.

ZALETY W SKRÓCIE
– Wysoki stopień rozdrobnienia
– Niska zawartość drobin
– Niewiele lub prawie brak nadziarna
– Hydrauliczna regulacja szczeliny z zabezpieczeniem przeciążeniowym
– Automatyczna praca rewersyjna z wysokim momentem rozruchowym
– Efektywna technika napędowa
– Niska emisja hałasu
– Niskie wytwarzanie pyłu

NASZA KRUSZARKA DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH Z ROZWIĄZANIAMI W SZCZEGÓŁACH

CECHY TECHNICZNE
– Regulowana szczelina zgniotu
– Elastyczna regulacja na jednostce sterującej podczas produkcji
– Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem, rolka automatycznie się poddaje i wraca do ustawionej szerokości szczeliny
– Operacja odwracania kierunku jazdy zautomatyzowana
– Blokady są usuwane automatycznie
– System szybkiej wymiany narzędzi kruszących – wymiana poszczególnych segmentów kruszących
– Wymiana kompletnej rolki
– System sterowania maszyną jest w pełni zautomatyzowany
– Maszyna i proces mogą być monitorowane i regulowane za pomocą panelu operatora.
– Systemy zasilania i rozładunku mogą być zintegrowane z systemem sterowania.

WIELKOŚCI MASZYN SERII DRC (inne rozmiary dostępne na zamówienie)